Agencja Pracy Tymczasowej


Agencja Doradztwa Personalnego

 W krajach Unii Europejskiej każdego roku pracę tymczasową podejmuje ok. 6 mln. osób. Podstawową zasadą tej pracy jest elastyczność
 nawiązywania i  rozwiązywania stosunku pracy oraz mniejsze formalności w porównaniu z umowami o pracę na czas określony i nieokreślony.


 Posiadamy Certyfikat Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w zakresie:
  • Agencji Pracy Tymczasowej nr 630/3
  • Agencji Doradztwa Personalnego nr 630/2
  • Agencji Pośrednictwa Pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej nr 630/1a
  • Agencji Pośrednictwa Pracy za granicą u pracodawców zagranicznych obywateli polskich nr 630/1b
  • Agencji Poradnictwa Zawodowego nr 630/4
  • Oraz kontraktowe ubezpieczenie O.C. z tytułu prowadzenia działalności.


 Firma MCS JOB jest dynamicznie rozwijającą się firmą w branży leasingu pracowniczego oraz doradztwa personalnego. Została założona
 w 2003 roku przez inwestorów z Polski, którzy nabyli doświadczenie w kierowaniu personelem pracując w podobnych firmach w Republice Federalnej Niemiec.

 FIRMA MCS JOB ZAPEWNIA

  <> Trafny dobór personelu
- usługa polega na pozyskiwaniu kandydatów, obiektywnej selekcji oraz rekomendowaniu najlepszych z nich do
 pracy na wybranym stanowisku. Dzięki bazie danych firmy MCS JOB czas pozyskiwania odpowiedniego kandydata jest skrócony do minimum.

 <> Zapewnienie ciągłości obsady stanowisk - zastąpimy personelem tymczasowym braki kadr w okresach spowodowanych:
 okresem urlopowym , absencją chorobową, zwiększoną ilością zleceń oraz pracami sezonowymi.

 <> Zmniejszenie kosztów funkcjonowania działu kadr i płac - przejmujemy wszystkie obowiązki wynikające z zatrudnienia pracowników - prowadzenie listy płac, rozliczenia z Urzędem Skarbowym, opłacanie składek ZUS oraz dokonywanie wypłat wynagrodzeń.

Ponadto prowadzimy usługi w zakresie:
  • obróbka mechaniczna elementów metalowych,
  • wznoszenie konstrukcji stalowych,
  • instalacja konstrukcji metalowych.
                                                                                                            liczniki      
 
HOME      |      Dla pracowników      |      Rekrutacja      |      Praca      |      Nasze usługi      |      Kontakt
Copyright © 2009 MCSJOB company, all rights reserved POWEred by Martini